[metaslider id=19744]

نوشته‌ها با برچسب ’معاصر‘

بازیگران عصر طلایی

بدست • ۵ تیر ۱۳۹۵ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا

بازیگران عصر طلایی نویسنده:ابراهیم خواجه نوری ناشر:جاویدنآشنایی با فلسفه

بدست • ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ • دسته: فلسفه

نویسنده: ی . م . بوخسکی
مترجم: محمدرضا باطنی
نشر: معاصرمادران کبوتر می شوند

بدست • ۲۳ تیر ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

اشعار کهن ترک
ترجمه و تصویر ساز: اردشیر رستمی
نشر: دنیای نوو دست هایت بوی نور می دهند

بدست • ۵ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: مصطفی مستور
نشر: مرکززن، تاریکی، کلمات

بدست • ۴ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: حافظ موسوی
نشر: آهنگ دیگرخرده ریز خاطره ها و شعرهای خاورمیانه

بدست • ۴ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: حافظ موسوی
نشر: آهنگ دیگرشیوه های دلپذیر آوریل

بدست • ۴ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: رویا زرین
نشر: آهنگ دیگرپس از عبور درناها

بدست • ۴ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: واهه آرمن
نشر: آهنگ دیگرگل

بدست • ۴ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: لیلا فرجامی
نشر: آهنگ دیگروقتی که نامی نیست

بدست • ۴ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: شعر٬معاصر

شاعر: باقر یگانه
نشر: آهنگ دیگر