[metaslider id=19744]

نوشته‌ها با برچسب ’شهرنشيني‘

شهرها و مصرف

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

شهرها و مصرف نوشته مارک جین ترجمه مرتضی قلیچ نشر علمی و فرهنگی  ایده های خیابانی

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬علوم اجتماعی

ایده های خیابانی نوشته هایی درباره شهر، تن و زندگی روزمره نوشته امین بزرگیان نشر تیسا