نوشته‌ها با برچسب ’شعر‘

لیونارد شهیار

بدست • ۲۷ آبان ۱۳۹۶ • دسته: جهان٬شعر

لیونارد شهیار نوشته شهیار قنبری نشر نگاهنیایش

بدست • ۲۷ آبان ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان

نیایش گیتا نجلی نوشته رابیندرانات تاگور ترجمه محمدتقی مقتدری نشر ثالث  قصه های قرآن

بدست • ۲۷ آبان ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادیان

قصه های قرآن با نگاهی به مثنوی مولوی نوشته محمدرضا مرعشی پور نشر نیلوفر  جای پای عاشقان در برف مانده است

بدست • ۱۹ آبان ۱۳۹۶ • دسته: شعر٬هنر

جای پای عاشقان در برف مانده است نوشته احمدرضا احمدی نشر چلچله    زنان مودب

بدست • ۵ آبان ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬نقد

زنان مودب نوشته بنفشه حجازی تاریخ شعر و ادب زنان ایران زمین از آغاز تا ۱۳۲۰ شمسی نشر قصیده سرا  ترانه ی روزگار ما

بدست • ۱۴ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

ترانه ی روزگار ما نوشته سید مهدی موسوی میرکلائی نشر نیماژشهر غلغله

بدست • ۱۴ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

شهر غلغله نوشته سید رضا محمدی نشر نیماژ  اتوپرتره

بدست • ۷ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

اتوپرتره نوشته ادوارد لو ترجمه احسان لطفی نشر حرفه هنرمند  صبح روان

بدست • ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: جهان٬شعر

صبح روان نوشته کنستانتین کاوافی ترجمه بیژن الهی نشر بیدگل  راهی به سوی پاریس

بدست • ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: جهان٬شعر٬فرانسه

راهی به سوی پاریس نوشته آلن لانس ترجمه حسن صفدری نشر ثالث