نوشته‌ها با برچسب ’داستان فارسي‘

عشق نامه ایرانی

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

عشق نامه ایرانی کیهان خانجانی نشر چشمههیچ دوستی به جز کوهستان

بدست • 17 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران٬سرگذشت نامه

هیچ دوستی به جز کوهستان بهروز بوچانی نشر چشمهمن فقط دو نفر را کشتم

بدست • 3 دسامبر 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ایران

من فقط دو نفر را کشتم هادی خورشاهیان انتشارات هیلاشب شمس

بدست • 4 سپتامبر 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان

شب شمس میلاد حسینی نشر چشمهگشت گشتن و بازگشتن‌ها

بدست • 2 آگوست 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

گشت گشتن و بازگشتن‌ها سودابه فضایلی نشر رشدیهدوران

بدست • 2 آگوست 2019 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان

دوران روح‌انگیز شریفیان انتشارات مرواریددر سراچه‌ی دباغان

بدست • 24 جولای 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

در سراچه‌ی دباغان غلامحسین ساعدی گردآوری حمید تبریزی کتاب پارسهخط احساس

بدست • 3 جولای 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران و جهان

خط احساس سیمین شیردل انتشارات پرسماناز سه‌راه آذری تا منهتن

بدست • 12 ژوئن 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

از سه‌راه آذری تا منهتن رضا قاسمی انتشارات نگاهنام کوچک من بلقیس

بدست • 5 ژوئن 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

نام کوچک من بلقیس بلقیس سلیمانی نشر ققنوس