نوشته‌ها با برچسب ’جنبه هاي اجتماعي‘

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬معماری

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن نوشته مارک کرینسون ترجمه رضا نجف زاده نشر علمی و فرهنگی  اشیای سرگردان

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬سینما٬نقد

اشیای سرگردان نوشته اریک ال. سانتر ترجمه فتاح محمدی نشر هزاره ی سوم  نظریه فراغت

بدست • ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

نظریه فراغت اصول و تجربه ها نوشته کریس روجک ترجمه عباس مخبر نشر تیسا