نوشته‌ها با برچسب ’جامعه شناسي‘

طنین سکوت

بدست • ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی٬مطالعات زنان

طنین سکوت نوشته کامیل احمدی نشر شیرازهفهم فرآیند تحول اقتصادی

بدست • ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی

فهم فرآیند تحول اقتصادی نوشته داگلاس سی.نورت ترجمه میرسعید مهاجرانی زهرا فرضی زاده با مقدمه فرشاد مومنی نشر نهادگرادر میان ایرانیان

بدست • ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: علوم اجتماعی

در میان ایرانیان نوشته نایجل کولتارد ترجمه محسن محمودی نشر مهرگان خرد  حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬معماری

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن نوشته مارک کرینسون ترجمه رضا نجف زاده نشر علمی و فرهنگی  جامعه مصرفی و شهرپسامدرن

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن نوشته دیوید کلارک ترجمه حمید پورنگ نشر علمی و فرهنگی  مقاومت مدنی و سیاست قدرت: تجربه کنش بدون خشونت ازگاندی تاکنون

بدست • ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: سیاست٬علوم اجتماعی

مقاومت مدنی و سیاست قدرت: تجربه کنش بدون خشونت ازگاندی تاکنون نوشته آدام رابرتس، تیموتی گارتن اش ترجمه مسعود مرادی جورابی نشر دیبایه  ایده های خیابانی

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬علوم اجتماعی

ایده های خیابانی نوشته هایی درباره شهر، تن و زندگی روزمره نوشته امین بزرگیان نشر تیسالنین و لنیسم

بدست • ۷ تیر ۱۳۹۶ • دسته: سیاست٬فلسفه

لنین و لنیسم نوشته دیوید شوب ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی نشر خجسته  مدیریت توحش

بدست • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی

مدیریت توحش مانیفیست داعش نوشته ابی بکر الناجی ترجمه آزاده گریوانی نشر نقد فرهنگ  دولتی در اسارت توهم

بدست • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

دولتی در اسارت توهم کره شمالی:  دولت پارانویی نوشته پاول فرنچ ترجمه محمد حسین باقی نشر سرایی