نوشته‌ها با برچسب ’تبليغات مكان‘

شهرها و مصرف

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

شهرها و مصرف نوشته مارک جین ترجمه مرتضی قلیچ نشر علمی و فرهنگی