نوشته‌ها با برچسب ’ارسال پستي‘

تسویه حساب

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

تسویه حساب جان گریشام ترجمه : الهه شمس نژاد انتشارات مروارید    ازدواج دروغین

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

ازدواج دروغین کیمبرلی بل مترجم: محدثه احمدی انشارات قطرهفروشنده

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

فروشنده برنارد مالامود ترجمه: محمد کریمی انتشارات شب خیز  مرگ و زندگی سیلویا پلات

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: سرگذشت نامه٬شعر

مرگ و زندگی سیلویا پلات رونالد هایمن ترجمه:معصومه اعقابی انتشارات فروزشاعداد در تاریکی

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

اعداد در تاریکی ایتالو کالوینو ترجمه: مهدی صالحی اقدم انتشارات فروزش  دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬روانشناسی٬فرانسه

دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من رافائل ژیوردانو ترجمه:زیور ایزدپناه انتشارات پارسهخیابان کاتالین

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

خیابان کاتالین ماگدا سابو ترجمه نصراله مرادیانی نشر بیدگلیادداشت های بی سرانجام

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات ایران

یادداشت های بی سرانجام حسین رسول زاده نشر حکمت کلمهمسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیز

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی

مسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیزمسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیز جف فوستر ترجمه:فرزانه نژاده نشر: ترنگروان درمانی و اگزیستانسیالیسم

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی

روان درمانی و اگزیستانسیالیسم ویکتور فرانکل مترجم: نورالدین رحمانیان نشر آشیان