[metaslider id=19744]

نوشته‌ها با برچسب ’احياي شهري در شهرهاي كوچك تر‘

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬معماری

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن نوشته مارک کرینسون ترجمه رضا نجف زاده نشر علمی و فرهنگی  شهرها و مصرف

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

شهرها و مصرف نوشته مارک جین ترجمه مرتضی قلیچ نشر علمی و فرهنگی