بایگانی برای دسته ’ (داستان کوتاه) ‘

جنایات مرموز دکتر مرا

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان

جنایات مرموز دکتر مرا ادو گاوا رانپو ترجمه محمود گودرزی انتشارات چترنگبنویس من زن عرب نیستم

بدست • 22 می 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

بنویس من زن عرب نیستم داستان هایی از زنان نویسنده عرب مترجم:سمیه آقا جانی انتشارات ماهیانهدام یک قلب

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬آلمان٬ادبیات جهان

انهدام یک قلب اشتفان تسوایک داوود نوابی نشر نونآدم خوشبخت

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

آدم خوشبخت عزیز نسین رضا همراه نشر:نگاه  دختر شایسته شهرمون

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

دختر شایسته شهرمون عزیز نسین رضا همراه نشر:نگاهاتاق تاریک

بدست • 14 اکتبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬آمریکا٬ادبیات جهان

اتاق تاریک تنسی ویلیامز ترجمه: ملیحه بهارلو نشر:چشمهپاییز ۳۲

بدست • 14 اکتبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران (داستان )

پاییز ۳۲ رضا جولایی نشر:چشمهجنوب بدون شمال داستان‌های زندگی مدفون

بدست • 13 اکتبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬آمریکا٬ادبیات جهان

جنوب بدون شمال داستان‌های زندگی مدفون چالز بوکوفسکی نرجمه:شهرزاد لولاچی نشر:افقزندگی به سبک روسی

بدست • 31 جولای 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬روس

زندگی به سبک روسی داستان‌هایی ازنویسندگان معاصر روس ترجمه‌ی‌ مهران سپهران نشر فارسیکارآگاه دهکده

بدست • 23 ژانویه 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬آمریکا٬ادبیات ایران و جهان

کارآگاه دهکده نوشته‌ی ویلیام فاکنر ترجمه‌ی‌ احمد اخوت نش افق