بایگانی برای دسته ’ آمریکا ‘

تسویه حساب

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

تسویه حساب جان گریشام ترجمه : الهه شمس نژاد انتشارات مروارید    ازدواج دروغین

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

ازدواج دروغین کیمبرلی بل مترجم: محدثه احمدی انشارات قطرهفروشنده

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

فروشنده برنارد مالامود ترجمه: محمد کریمی انتشارات شب خیز  در خطر

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

در خطر آمینیا گوتیه ترجمه شیدا سالاروند انتشارات پنجره    کلکسیونر عطر

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

کلکسیونر عطر کتلین تسارو فروغ مهرزاد کتاب کوله پشتیساکن برج بلند

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

ساکن برج بلند فلیپ کی.دیک مترجم:سمیه گنجی انتشارات روزنه  سوار بر گلوله

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

سوار بر گلوله نویسنده: استیون کینگ ترجمه:امیرمحمد جوادی  انفجار

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

انفجار المور لئونارد ترجمه: امیر محمد جوادی نشر پارسهبخوان،دفن نا‌شده ،آواز بخوان

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان٬رمان

بخوان،دفن نا‌شده ،آواز بخوان جزمین وارد سهیل سمی نشر:چترنگناقوس عزا در سوگ که می‌زند

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان٬رمان

ناقوس عزا در سوگ که می‌زند ارنست همینگوی پرویز شهیدی نشر افکار