بایگانی برای دسته ’ ایران ‘

یاد و یادبود

بدست • ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

یاد و یادبود  نوشته محمد ابراهیم باستانی پاریزی نشر علم  معاهده ی نوشیدن چای

بدست • ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

معاهده ی نوشیدن چای نوشته پوریا عالمی نشر گاندو  ترانه ی روزگار ما

بدست • ۱۴ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

ترانه ی روزگار ما نوشته سید مهدی موسوی میرکلائی نشر نیماژشهر غلغله

بدست • ۱۴ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

شهر غلغله نوشته سید رضا محمدی نشر نیماژ  بام بلند هم چراغی

بدست • ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر٬نقد

بام بلند هم چراغی نوشته سعید پورعظیمی نشر هرمس  وطن روی کاغذ

بدست • ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

وطن روی کاغذ نوشته جواد مجابی نشرچلچله  صد سال دگر

بدست • ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

صد سال دگر دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیح به تصحیح سعید رضوانی مهدی علیائی مقدم نشر فرهنگستان زبان ادبی فارسی  شاه نامه ها

بدست • ۱۰ تیر ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر٬نقد

شاه نامه ها نوشته سیروس شمیسا نشر هرمس  ساکن چو آب و روان چون ریگ

بدست • ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬شعر

ساکن چو آب  و روان چون ریگ نوشته تقی پورنامداریان نشر سخن  بررسی چهار دهه تحول خواهی در ایران

بدست • ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: ایران٬سیاست

بررسی چهار دهه تحول خواهی در ایران نوشته رحمن قهرمانپور نشر روزنه