بایگانی برای دسته ’ سرگذشت نامه ‘

تاریخ استان مرکزی

بدست • ۲۷ مهر ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

تاریخ استان مرکزی نوشته محمدجواد مرادی نیا نشر ثالث  یک هفته با شاملو

بدست • ۱۴ مهر ۱۳۹۶ • دسته: سرگذشت نامه٬نقد٬نقد و بررسی:

یک هفته با شاملو در اتریش نوشته: مهدی اخوان لنگرودی نشر: مرواریدقهوه استانبول نیکو می سوزد

بدست • ۱۲ مهر ۱۳۹۶ • دسته: سرگذشت نامه

قهوه استانبول نیکو می سوزد استانبول به روایت مسافران دوره قاجار نوشته علی اکبر شیروانی نشر اطرافزندگانی امام حسین

بدست • ۷ مهر ۱۳۹۶ • دسته: سرگذشت نامه

زندگانی امام حسین نوشته زین العابدین رهنما نشر زوارپاریس از دور نمایان شد

بدست • ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات ایران و جهان٬سرگذشت نامه

پاریس از دور نمایان شد نوشته علی اکبر شیروانی نشر اطرافزن ممنوع

بدست • ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: سرگذشت نامه

زن ممنوع نوشته ورنا ورموث ترجمه مروارید معمار پور نشر مرغ آمیندور از خانه

بدست • ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: رمان٬سرگذشت نامه

دور از خانه نوشته سارو برایرلی ترجمه میعاد بانکی نشر البرز  خاطرات احمد صدری (اعتماد الدوله)

بدست • ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

خاطرات احمد صدری  (اعتماد الدوله) نوشته حسین علی صدری نشر تاریخ ایران  ۱۰۰ دانشمند تاثیرگذار تریخ

بدست • ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه٬علوم

۱۰۰ دانشمند تاثیرگذار تریخ نوشته راجرز کارا ترجمه اسکندر قربانی نشر معین  مصلوب

بدست • ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: سرگذشت نامه٬فلسفه

مصلوب نوشته فردریش نیچه ترجمه رویا منجم نشر علم