بایگانی برای دسته ’ سینما ‘

اشیای سرگردان

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬سینما٬نقد

اشیای سرگردان نوشته اریک ال. سانتر ترجمه فتاح محمدی نشر هزاره ی سوم  صدا در سینما

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: تئاتر٬سینما٬هنر

صدا در سینما نوشته میشل شیون ترجمه فتاح محمدی نشر هزاره ی سوم  ۱۰۱ نکته ی فیلمنامه نویسی

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: تئاتر٬سینما٬هنر

۱۰۱ نکته ی فیلمنامه نویسی نوشته الکسیس نیکی ترجمه محمد گذرآبادی نشر آوند دانش  بازیگردانی

بدست • ۲۸ تیر ۱۳۹۶ • دسته: تئاتر٬سینما٬هنر

بازیگردانی نوشته جودیت وستون نشر آوند دانش  سرکلاس با کیارستمی

بدست • ۲۱ تیر ۱۳۹۶ • دسته: سینما

سرکلاس با کیارستمی نوشته پال کرونین ترجمه سهراب مهدوی نشر نظر    سینمای عباس کیارستمی

بدست • ۲۱ تیر ۱۳۹۶ • دسته: سینما٬نقد و بررسی:

سینمای عباس کیارستمی نوشته روبرت صافاریان نشر روزنه  عباس کیارستمی و درس هایی از زندگی

بدست • ۲۱ تیر ۱۳۹۶ • دسته: سینما

عباس کیارستمی و درس هایی از زندگی نوشته محمودرضا ثانی با یادداشتی از ژان کلود کاریر نشر معینیادداشتهایی در باب سینماتوگرافی

بدست • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: سینما

یادداشتهایی در باب سینماتوگرافی نوشته روبر برسون ترجمه علی اکبر علیزاد نشر بیدگل  هیولای هستی

بدست • ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: سینما٬نقد

هیولای هستی سفری با هایدگر در راه سینمای تزس آگاهانه نوشته محمدصادق صادقی پور نشر ققنوس  سفرنامه پاریس، عوج کلاب

بدست • ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: سینما

دو خاطره: سفرنامه پاریس، عوج کلاب نوشته داریوش مهرجویی نشر به نگار