بایگانی برای دسته ’ فلسفه ‘

جان های بیمار ذهن های سرحال

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

جان های بیمار ذهن های سرحال جان کاگ مهدی نصراله زاده انتشارات بیدگلرواقی گری/فلسفه زیستن خردمندانه

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

رواقی گری/فلسفه زیستن خردمندانه جوناس سالزگبر سینا بحیرایی انتشارات مهرگان خردسرگذشت فلسفه غرب

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: فلسفه

سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن ترجمه میثم محمد امینی انتشارت کرگدنسرآغاز کار هنری

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: فلسفه٬هنر

سرآغاز کار هنری مارتین هایدگر پرویز ضیاء شهابی انتشارات هرمسملت دولت و حکومت قانون

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ایران٬سیاست٬فلسفه

ملت دولت و حکومت قانون/جستار در بیان نص و سنت جواد طباطبایی انتشارات: مینوی خرد    فیزیک و فلسفه

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: فلسفه

فیزیک و فلسفه برنارد دسپانیا رسول رکنی زاده ققنوسبازیابی مکرر: قدرت اسپینوزا از کجا می‌آید؟

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: فلسفه

بازیابی مکرر: قدرت اسپینوزا از کجا می‌آید؟ لویی آلتوسر/ ژیل دلوز فواد حبیبی/امین کرمی ققنوسآچار فلسفه

بدست • 4 دسامبر 2019 • دسته: علوم٬فلسفه

آچار فلسفه رابرت آرپ / مارتین کوهن ترجمه: شهاب الدین عباسی انتشارات مازیار  رویداد ادبیات

بدست • 3 دسامبر 2019 • دسته: فلسفه٬نقد

رویداد ادبیات تری ایگلتون ترجمه: مشیت اعلایی نشر: لاهیتامتفکران بزرگ

بدست • 11 نوامبر 2019 • دسته: فلسفه

متفکران بزرگ آلن دو باتن سید معصومه موسوی/معصومه مظلومی ابیانه نشر:کتاب‌سرای نیک