بایگانی برای دسته ’ جامعه شناسی ‘

نوکیسه ها

بدست • ۲۰ مهر ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

نوکیسه ها تازه به دوران رسیده ها بررسی جامعه شناختی بورژوازی جدید فرانسه نوشته ادموند گوبلو ترجمه اصغر کریمی  اقتصاد کلان مدرن

بدست • ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

اقتصاد کلان مدرن مصاحبه با بزرگان مکاتب مختلف اقتصادی نوشته برایان اسنودن و هوارد آر. وین ترجمه پویا جبل عاملی، علی سرزعیم نشر دنیای اقتصادطنین سکوت

بدست • ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی٬مطالعات زنان

طنین سکوت نوشته کامیل احمدی نشر شیرازهفهم فرآیند تحول اقتصادی

بدست • ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی

فهم فرآیند تحول اقتصادی نوشته داگلاس سی.نورت ترجمه میرسعید مهاجرانی زهرا فرضی زاده با مقدمه فرشاد مومنی نشر نهادگرابی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬سیاست

بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی نوشته روجر باروز نیکلاس پلیس دبورا کویلگلاس ترجمه محمدخانی نشر علمی و فرهنگی  حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬معماری

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن نوشته مارک کرینسون ترجمه رضا نجف زاده نشر علمی و فرهنگی  جامعه مصرفی و شهرپسامدرن

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن نوشته دیوید کلارک ترجمه حمید پورنگ نشر علمی و فرهنگی  شهرها و مصرف

بدست • ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

شهرها و مصرف نوشته مارک جین ترجمه مرتضی قلیچ نشر علمی و فرهنگی  دموکراسی در امریکا

بدست • ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: جامعه شناسی٬سیاست

دموکراسی در امریکا نوشته آلکسی دوتوکویل ترجمه بزرگ نادرزاد نشر جاوید  خشونت و نظم های اجتماعی

بدست • ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی

خشونت و نظم های اجتماعی چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ  ثبت شده بشر نوشته داگلاس سی.نورث، جان جوزف والیس، باری آر.وینگاست ترجمه جعفر خیرخواهان رضا مجیدزاده نشر روزنه