بایگانی برای دسته ’ جامعه شناسی ‘

تاراج نهان/سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: جامعه شناسی

تاراج نهان/سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران محمد مالجو انتشارات اگهازدواج کودکان

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

ازدواج کودکان عهدیه سلطان پوراز اینجا تا ناکجا/دیباجه ای بر آسیب‌شناسی سیاسی

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: جامعه شناسی٬سیاست

از اینجا تا ناکجا/دیباجه ای بر آسیب‌شناسی سیاسی حسین بشریه نشر نی  مشروطه زنان و تغییرات اجتماعی

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی

مشروطه زنان و تغییرات اجتماعی علی باغدار دلگشا انتشارات روشنگران و مطالعات زنانجنبش‌های اجتماعی در ایران پس از اسلام

بدست • 11 نوامبر 2019 • دسته: جامعه شناسی

جنبش‌های اجتماعی در ایران پس از اسلام رضا رضازاده لنگرودی نشر نو    علیه اخاذی مضاعف/پناهجویان،ترور ودیگر دردسرهای مربوط به همسایگان

بدست • 2 نوامبر 2019 • دسته: جامعه شناسی٬سیاست

علیه اخاذی مضاعف/پناهجویان،ترور ودیگر دردسرهای مربوط به همسایگان اسلاوی ژیژک ترجمه:کامران برادران/محسن اصفهانی‌زاده/میلاد روانبخش نشر:مانیا هنراخلاق در دنیای داقعی

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: جامعه شناسی

اخلاق در دنیای داقعی پیتر سینگر مترجم:نیره جودی نشر: کتاب کوچهامپراتوری

بدست • 29 سپتامبر 2019 • دسته: جامعه شناسی

امپراتوری آنتونیو نگری-مایکل هارت ترجمه:رضا نجف زاده نشر:قصیده‌سرامن‌های ایرانی

بدست • 9 آگوست 2019 • دسته: جامعه شناسی

من‌های ایرانی هستی‌شناسی انتقادی خودمان محمدرضا تاجیک انتشارات تمدن علمیدموکراسی و محدودیت‌های خودگردانی

بدست • 2 آگوست 2019 • دسته: جامعه شناسی٬سیاست٬فلسفه

دموکراسی و محدودیت‌های خودگردانی آدام پشوورسکی ترجمه‌ی محمد زهدی گهرپور نشر ثالث