بایگانی برای دسته ’ فلسفه زندگي ‘

معنای زندگی

بدست • 19 اکتبر 2020 • دسته: فلسفه زندگي

معنای زندگی آلن دو باتن/مدرسه زندگی محمد کریمی نشر لگامرگ ها و یادها

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات ایران٬فلسفه زندگي٬گوناگون

مرگ ها و یادها ناصر فکوهی انتشارات انسان شناسیخلق شادی با هنر ژاپنی

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي٬ملل

خلق شادی با هنر ژاپنی ماری کندو مترجم فرزانه حاج خلیلی انتشارات میلکانایچی گو ای چی یه/هنر ارزشمند ساختن هر لحظه از زندگی

بدست • 1 آگوست 2020 • دسته: فلسفه زندگي

ایچی گو ای چی یه/هنر ارزشمند ساختن هر لحظه از زندگی نویسنده: هکتور گارسیا/ فرانچسک میرالس مترجم: آزاده مسعود نیا انتشارات:ثالثمصیبت های عاشق بودن

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: فلسفه زندگي

مصیبت های عاشق بودن جستارهایی برای زندگی ترجمه:نادیا فغانی نشر: هنوز  هنر در لحظه زندگی کردن

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

هنر در لحظه زندگی کردن شانا نیکوئست ترجمه: معصومه محمودی/آرزو مومیوند انتشارات میلکانفصل بعدی زندگی‌ات را طراحی کن

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: فلسفه زندگي

فصل بعدی زندگی‌ات را طراحی کن دبی تراویس هدیه جامعی انتشارات کوله پشتیبا اقتدار برخاستن

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

با اقتدار برخاستن برنه براون سیده فرزانه حسینی انتشارت میلکانزندگیتو بچسب

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: فلسفه زندگي

زندگیتو بچسب جردن لی دولی نسترن خدیو نشر ماتفلسفه برای زندگی و دیگر موقعیت‌های حساس

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: فلسفه زندگي

فلسفه برای زندگی و دیگر موقعیت‌های حساس جولز اونز فاطمه حسینی سارانی نشر:میلکان