بایگانی برای دسته ’ روانشناسی ‘

دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬روانشناسی٬فرانسه

دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من رافائل ژیوردانو ترجمه:زیور ایزدپناه انتشارات پارسهمسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیز

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی

مسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیزمسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیز جف فوستر ترجمه:فرزانه نژاده نشر: ترنگروان درمانی و اگزیستانسیالیسم

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی

روان درمانی و اگزیستانسیالیسم ویکتور فرانکل مترجم: نورالدین رحمانیان نشر آشیان  مصیبت های عاشق بودن

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: فلسفه زندگي

مصیبت های عاشق بودن جستارهایی برای زندگی ترجمه:نادیا فغانی نشر: هنوز  خوشی ها و ناخوشی های فرزندآوری

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی

خوشی ها و ناخوشی های فرزندآوری به روایت مدرسه دوباتن ترجمه: رشید جعفرپور انتشارات کرگدنهنر در لحظه زندگی کردن

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

هنر در لحظه زندگی کردن شانا نیکوئست ترجمه: معصومه محمودی/آرزو مومیوند انتشارات میلکانکلان داده/ چگونه انقلاب اطلاعاتی زندگی ما را دگرگون می‌کند

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: مديريت

کلان داده/ چگونه انقلاب اطلاعاتی زندگی ما را دگرگون می‌کند براین کلگ پری آزرم وند نشر نو  فصل بعدی زندگی‌ات را طراحی کن

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: فلسفه زندگي

فصل بعدی زندگی‌ات را طراحی کن دبی تراویس هدیه جامعی انتشارات کوله پشتیبا اقتدار برخاستن

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

با اقتدار برخاستن برنه براون سیده فرزانه حسینی انتشارت میلکانسرمایه عاطفی

بدست • 17 فوریه 2020 • دسته: روانشناسی

سرمایه عاطفی محمت سمیح سویلمز نشر:کاری نو