بایگانی برای دسته ’ ملل ‘

شب نشینی با شیطان/شاهکارهای داستان کوتاه

بدست • 19 اکتبر 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

شب نشینی با شیطان/شاهکارهای داستان کوتاه مترجم: محمد علی مهمان نوازانخلق شادی با هنر ژاپنی

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي٬ملل

خلق شادی با هنر ژاپنی ماری کندو مترجم فرزانه حاج خلیلی انتشارات میلکانآیشمن در اورشلیم (گزارشی در باب ابتذال شر)

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬تاریخ و جغرافیا٬ملل

آیشمن در اورشلیم (گزارشی در باب ابتذال شر) هانا آرنت مترجم زهرا شمس نشر برجمردم مشوش

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

مردم مشوش فردریک بکمن مترجم: الهام رعایی انتشارات نونخیابان کاتالین

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

خیابان کاتالین ماگدا سابو ترجمه نصراله مرادیانی نشر بیدگلبنویس من زن عرب نیستم

بدست • 22 می 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

بنویس من زن عرب نیستم داستان هایی از زنان نویسنده عرب مترجم:سمیه آقا جانی انتشارات ماهیطرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق

بدست • 22 می 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق یکتا کویان مژده الفت انتشارات ماهیرقص خورشید در روز ابری

بدست • 22 می 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

رقص خورشید در روز ابری حنا مینه مترجم:رضا عامری انتشارات نیلوفرتا بیکران آسمان دوستت دارم

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

تا بیکران آسمان دوستت دارم خی‌ریت اوپ دبیک مهرنوش گلشاهی‌فر انتشارات تیساروستای محو شده

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه٬ملل

روستای محو شده برنار کی‌رینی ابوالفضل الله دادی انتشارات نشر نو