بایگانی نویسنده

شهری چون آلیس

بدست • 1 آگوست 2020 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

شهری چون آلیس نویل شوت علی کهربایی نشر نوآواز کافه غم‌بار

بدست • 1 آگوست 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

آواز کافه غم‌بار کارسون مکالرز حانیه پدرام انتشارات بیدگلایچی گو ای چی یه/هنر ارزشمند ساختن هر لحظه از زندگی

بدست • 1 آگوست 2020 • دسته: فلسفه زندگي

ایچی گو ای چی یه/هنر ارزشمند ساختن هر لحظه از زندگی نویسنده: هکتور گارسیا/ فرانچسک میرالس مترجم: آزاده مسعود نیا انتشارات:ثالثآکابادورا/ قابله مرگ

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

آکابادورا / قابله مرگ میکلا مورجیا ویدا عامری انتشارات هرمسباغبان و نجار

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: روانشناسی

باغبان و نجار آلیسون گوپنیک ترجمه: مریم برومندی انتشارات نشر نومحاکمه خوک

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

محاکمه خوک اسکار کوپ فان ترجمه ابوالفضل الله دادی انتشارات: نشر نوشکسپیر در شوروی

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: نقد

شکسپیر در شوروی الکساندر نیکولیوکین ترجمه: محمد حفاظتی انتشارات نگاهجانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

جانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام گئو ویدن گرن ترجمه: شهناز نصرالهی انتشارات: پرسشبزن بریم

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

بزن بریم اورلی والونی ترجمه: زیور ایزدپناه نشر: کتاب پارسهتسویه حساب

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

تسویه حساب جان گریشام ترجمه : الهه شمس نژاد انتشارات مروارید